Fältarbetare

Fältarbetare

Fältarbetare är ett samlingsnamn för flera olika yrken som arbetar med socialt fältarbete. Man kan t.ex kallas för "ungdomsassistent". Andra yrkestitlar förekommer också, som t.ex "uppsökare" eller "fältassistent". Som fältarbetare bedriver man uppsökande verksamhet för att förhindra att personer (framförallt ungdomar) hamnar i drogberoende, kriminalitet eller fastnar i andra destruktiva mönster.

Att våga, orka och vilja söka stöd hos vuxna kan av olika orsaker kännas jobbigt och svårt. Det är en av anledningarna till varför fältarbetare finns och söker upp ungdomar i deras egen ”trygghetszon”. Det kan kännas lättare att ta det där samtalet med någon som varje kväll vistas i samma miljö som dig själv. Någon som man inte behöver knacka på dörren för att få prata med, där man inte behöver passa en tid eller prata med någon som man aldrig har träffat förut och inte alls känner.

En organisation som organiserar svenska fältarbetare heter Riksförbundet för fältarbetare>> 

Utbildning

Fältarbetare är ofta utbildade Socionomer>>, men kan även ha andra högskole- eller yrkeshögskoleutbildningar, t.ex kan de vara utbildade Behandlingspedagoger>>. Fortbildnig kan arbetsgivarna stå för. Årligen återkommande två dagars lång utbildningskonferens där fältarbetare från hela Sverige deltar, bjuder RiF (Riksförbundet för fältarbetare) på.

Nyttiga länkar
www.socarb.su.se/utbildning - svar från studievägledare på Institutionen för Socialt arbete på Stockholms Universitet;
www.tjejzonen.se - Tjejzonen arbetar med att förebygga psykisk ohälsa hos flickor mellan 12 & 25 år genom enskilda stödsamtal via chatt & telefon.

2 liknande yrke(n)