Familjerådgivare

Familjerådgivare

Familjerådgivaren arbetar oftast med par som har problem i sitt förhållande och kallas i "folkmun" därför för en parterapeut.
Familjerådgivare/parterapeuter ger råd och information som möjligör för paren att själva komma fram till lösningar på svårigheterna som har uppstått i deras relation.

Det kan vara svårt att leva tillsammans med en annan människa. Konflikter och problem kan uppstå av olika anledningar. Problem med ekonomin eller oenighet kring uppfostran av barnen kan utlösa en kris i familjen. Familjerådgivaren hjälper par som själva valt att söka hjälp. Dels kan det gälla problem i ett pågående förhållande, dels problem som uppstått i samband med att man valt att gå skilda vägar.

I arbetet träffar familjerådgivaren paren och för samtal med dem. Man försöker få klienterna att komma fram till vad problemen beror på, och kanske att försöka se dem ur ett nytt perspektiv. Uppgiften är inte att föreslå färdiga lösningar, utan att hjälpa klienterna att finna ett sätt att bearbeta sina svårigheter. Man ger råd och förslag på hur de kan gå vidare i sina försök att hitta en lösning.

I arbetet får man ta del av många svåra och jobbiga livssituationer. Detta kan upplevas som tungt. Därför ingår det också i arbetet att delta i handledning, men också att själv ge handledning åt sina arbetskamrater. Det kan vara en annan familjerådgivare, en psykolog eller psykoterapeut som håller i samtalen. Handledningen går ut på att man får prata om det man upplever i arbetet och på så sätt få hjälp med att hantera det.

Utbildning

Utbildningen för familjerådgivare kan variera men den vanligaste bakgrunden är socionomexamen med påbyggnadsutbildning i socialt arbete, familjeterapi eller socialt behandlingsarbete. Socionomprogrammet ges inom högskolan och är på 3,5 år. Utbildningen ges på ett flertal orter och utbildningens inriktning varierar. Kontrollera antagningskraven med utbildningsanordnaren.

Utbildning till socionom finns också vid Ersta Sköndal högskola i Stockholm som är en fristående högskola.

Föreningen Sveriges Kommunala Familjerådgivares Förening, KFR, utfärdar auktorisation för kommunalt anställda familjerådgivare. För att kunna bli auktoriserad måste man bland annat ha minst fem års erfarenhet som familjerådgivare.

 Exempel på vilken utbildningsbakgrund de yrkesverksamma familjeterapeuter kan ha:

  • Socionom med psykodynamisk och familjeterapeutisk vidareutbildning samt lösningsfokuserad korttidsterapi samt utbildning i processhandledning på psykodynamisk grund.
  • Socionom/Legitimerad psykoterapeut med inriktning mot familjeterapi.
  • Socionom med psykodynamisk och familjeterapeutisk vidareutbildning samt utbildad processhandledare i psykosocialt arbete.
  • Grundläggande psykoterapiutbildning i psykodynamisk terapi med kvalificerad terapeutisk vidareutbildning.

Var god se gärna även på andra yrkespresentationer, förslagsvis på Socionom>>, Psykolog>>, Psykologisk coach>> och Psykoterapeut>>.

Nyttiga länkar
www.socarb.su.se/utbildning - svar från studievägledare på Institutionen för Socialt arbete på Stockholms Universitet;
Artikel "Forskning visar: tankar har läkande kraft" >>
www.kfr.nu - en yrkesförening för kommunala familjerådgivare;
www.uppdragpsykiskhalsa.se - Vad är psykisk hälsa?
www.umo.se/Familj
www.mfof.se/sv/familjeradgivning

 

8 liknande yrke(n)