Psykolog

Psykolog

Är du intresserad av människor och hur vi fungerar i olika sammanhang? Vårt psykiska välbefinnande är avgörande för att vi ska fungera i vardags- och arbetsliv.

Psykologer arbetar med människors psykiska hälsa och ohälsa: utreder, diagnostiserar och behandlar psykiska problem och sjukdomar.
Man arbetar också förebyggande och med utveckling av individer, grupper och organisationer.

Som psykolog ska du motivera människor att försöka förbättra sin livssituation. Du kan också arbeta med att handleda och ge råd och stöd till olika grupper som i sitt jobb möter människor med svåra problem och som själva utsätts för stress, till exempel socialsekreterare. Dina viktigaste verktyg som psykolog är du själv och din vetenskapliga och metodologiska skolning för att förstå och hjälpa andra.

Psykologer gör utredningar och föreslår åtgärder inriktade på individer, grupper, organisationer och fysisk miljö. Deras arbetsplatser finns inom såväl statliga myndigheter, kommuner och landsting som den privata sektorn. Som psykolog kan man även arbeta med personal- och organisationsfrågor eller med arbetspsykologiska uppdrag, metod- och organisationsutveckling. PsykoIoger kan också vara anstäIIda inom ArbetsförmedIingen och på Stressmottagningar inom Iandssting.

Som psykolog kan man också vidareutbilda sig till specialistpsykolog (exempelvis till expert inom parterapi) eller till psykoterapeut, och man kan också söka tjänster som Enhetschef på olika myndigheter såsom t.ex Migrationsverket och Försäkringskassan. Exempel på specialiseringar som en psykolog kan ha är bIand annat: relationspsykolog, parpsykolog, skoIpsykolog, stresspsykoIog, sportpsykolog, forensisk psykoIog, rättspsykoIog, neuropsykoIog och barnpsykolog.

Utbildning

Psykologer, som i Sverige tillhör de så kallade Legitimationsyrken>>, utbildas inom högskolan på psykologprogrammet som omfattar 5 års studier på heltid. Utbildningen innehåller både teori och praktik.  Utvecklingspsykologi, personlighets­psykologi, socialpsykologi och biologisk psykologi präglar utbildningens första del. I tillämpningsmomenten ingår samtalsmetodik, testning samt en längre praktik på en arbetsplats där psykologer är verksamma. Du förbereds även för behandlingsinsatser vid olika typer av psykologiska problem och förebyggande arbete. I utbildningen ingår även grundläggande psykoterapimoment. I slutet av utbildningen håller de studerande på med terapi med egna patienter under handledning.

Behörighetskrav och utbildningens form kan alltid förändras gå därför alltid in och läsa respektive utbildningsanordnares information. Se gärna en kort film om hur studierna på Psykologprogrammet går till, snabblänk till filmen är här>>

Mer om utbildning till psykolog
För att få legitimation som psykolog krävs avlagd psykologexamen samt fullgjord praktisk tjänstgöring som psykolog (PTP). PTP ska fullgöras under en tid som motsvarar minst ett års heltidstjänstgöring efter avlagd psykologexamen.

Utbildad i utlandet (utanför EU och EES)
Från 1 oktober 2016 förändrades möjlighet för Psykologer utbildade i utlandet, att få arbeta som psykologer i Sverige. Här>> finns mer information om det. Nu är det möjligt att göra ett Kunskapsprov. Förut behövde man komplettera sin utländska utbildning men eftersom kurser saknades, var det mer eller mindre omöjligt att genom komplettering kunna erhålla svensk psykologlegitimation med utländsk psykologutbildning. 

Övrigt

Om man har specifika frågor om hur man med psykoIogutbiIdning kan få ut Iegitimation, kan man kontakta avdeIning "RegIer och Behörighet" inom SociaIstyreIsen. För mer information var god besök www.socialstyrelsen.se