Legitimationsyrken

Legitimationsyrken

För närvarande (maj 2016) finns det i Sverige 21 legitimationsyrken för vilka Socialstyrelsen beslutar om och utfärdar legitimationer. För övrigt finns det några fler "legitimationsyrken", exempelvis Lärare>> , Djursjukskötare>> , Djurfysioterapeut>> och Veterinär>>

Lärarlegitimation är det Skolverket som beslutar om och för Djursjukskötare, Djurfysioterapeuter och Veterinärer - är det Jordbruksverket.

Nedan finner du en lista på de yrken där det är Socialstyrelsen, som beslutar om och utfärdar legitimationer:

1. Apotekare>>

2. Arbetsterapeut>>

3. Audionom>>

4. Barnmorska>>

5. Biomedicinsk analytiker>>

6. Dietist>>

7. Fysioterapeut eller sjukgymnast>>

8. Kiropraktor>>

9. Läkare>>

10. Logoped>>

11. Naprapat>>

12. Optiker>>

13. Ortopedingenjör>>

14. Psykolog>>

15. Psykoterapeut>>

16. Röntgensköterska>>

17. Receptarie>>

18. Sjukhusfysiker>>

19. Sjuksköterska>>

20. Tandhygienist>>

21. Tandläkare>>

I Sverige får man inte utöva något av de ovan nämnda yrken utan att inneha en giltig legitimation, utfärdad av Socialstyrelsen

Övrigt

Om man har specifika frågor om hur man kan få ut svensk Iegitimation, kan man kontakta avdeIningen vid namn "RegIer och Behörighet" inom SociaIstyreIsen. För mer information var god besök www.socialstyrelsen.se