Apotekare

Apotekare

I Sverige hör yrket apotekare tiII de så kaIIade legitimationsyrken>>

Apotekarens kompetens täcker alla aspekter av läkemedel och deras användning. Apotekare är specialister på läkemedel och hur läkemedel framställs, hur de verkar och hur de ska användas. Apotekare kan arbeta på apotek, inom läkemedelsindustrin eller med forskning och utveckling. Allt fler anställs dessutom inom sjukhusvården.

Farmaceut är ett samlingsnamn för apotekare och receptarier. Arbetsuppgifterna kan vara likartade men eftersom apotekare har en mer omfattande utbildning kan dessa ha mer kvalificerade uppgifter än receptarierna.

Förutom detta kan man som apotekare anställd inom landstinget också arbeta på läkemedelsinformationscentraler och i läkemedelskommittéer. Kommittéerna upprättar listor på rekommenderade läkemedel för att undvika onödig användning av dyra läkemedel när det finns billigare alternativ.

Apotekare kan också arbeta på de myndigheter som bland annat har till uppgift att granska och kontrollera arbetet inom läkemedelsindustrin och apoteken. Det gäller framför allt Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

Dessutom finns arbetstillfällen för apotekare utanför det farmacevtiska området, exempelvis inom livsmedels-, kosmetika- och kemiskteknisk industri.

Utbildning

Apotekare utbildas på Apotekarprogrammet vid universiteten i Uppsala, Göteborg och Umeå. Utbildningen omfattar fem års studier vid normal studietakt och ger yrkesexamen som apotekare och farmacie magisterexamen inom huvudområdet farmacevtiska vetenskaper.

För att bli antagen till utbildningen krävs förutom grundläggande behörighet särskild behörighet i matematik, fysik, kemi och biologi.

Utbildningen är EU-anpassad och det innebär att en svensk apotekarexamen även är giltig i övriga EU-länder.

Framtidsutsikter

Apotekare har en bred arbetsmarknad. Arbetstillfällena varierar från att finnas vid apotek till läkemedelsindustrin. Astra-Zeneca (Södertälje & Göteborg) och Pharmacia (Uppsala) är två stora läkemedelsföretag som har flyttat en stor del av sin forskning utomlands och det har negativt påverkat antalet arbetstillfällen för apotekare i Sverige. Många apotekare anställs nu i stället på sjukhus, där de arbetar med läkemedelsfrågor.
När det gäller apotekare som söker jobb inom apoteken kommer det att finnas relativt gott om jobb det kommande året. Tillgången på jobb för apotekare har ökat genom det avskaffade apoteksmonopolet. På fem till tio års sikt bedöms apotekare ha medelgoda möjligheter till arbete inom alla inriktningar inom yrket.

Övrigt

Apotekarexamen kan till engelska översättas som Degree of Master of Science in Pharmacy.

Nyttiga länkar
www.uu.se/utbildning/valja_utbildning/halsa/lakemedel/intervju-lakemedel/
www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/legitimation/vemfarjobbaivarden

4 liknande yrke(n)