Farmakolog

Farmakolog

Som farmakolog arbetar du med forskning om hur läkemedel och andra ämnen påverkar människor och djur. Farmakokinetiker studerar vad som händer med de kemiska substanserna och läkemedlen i kroppen. Båda yrkesgruppernas arbete har samma mål, att ta fram effektiva läkemedel, men de har olika inriktning. Farmakologi är läran om läkemedlen. Som farmakolog studerar du på vilket sätt läkemedel, såväl främmande ämnen som kroppsegna, verkar i celler, organ, djur och människor och vilka effekter de har.

Farmakokinetiker studerar hur kemiska substanser eller läkemedelskandidater tas upp, fördelas och bryts ned i kroppen. De studerar även om de omvandlas till ämnen som kan ge biverkningar, hur de utsöndras ur kroppen och hur lång tid hela processen tar. Många forskar inom läkemedelsindustrin medan ett mindre antal är forskare vid något universitet. Några arbetar som läkare, kliniska farmakologer, vid större sjukhus eller är anställda vid kontrollmyndigheter, främst Läkemedelsverket.

Som forskare läser du många rapporter och studier för att ständigt öka ditt kunnande och dra nytta av vad andra kommit fram till i sin forskning. En del av arbetstiden går åt till att planera de försök du gör. Forskaren kan söka svar på hur ett nytt ämne påverkar kroppen eller delar av den, men kan också använda kända läkemedel och ämnen för att få fram ny kunskap om kroppen och dess sjukdomar. Du använder ofta avancerade tekniska hjälpmedel som datorstyrda analysapparater.

Andra yrken som kanske är av intresse för dig: biokemist>>miljökemist>>BMA>>laboratorieassistent>>

Utbildning

Farmakolog och farmakokinetiker har i allmänhet genomgått forskarutbildning och har doktorsexamen inom det medicinska eller farmakologiska området. Många farmakologer är i grunden läkare>> eller apotekare>>.

 

Framtidsutsikter

Farmakologer och farmakokinetiker är små yrkesgrupper som ofta är anställda inom läkemedelsindustrin. Den branschen har haft en svag utveckling vad gäller antalet anställda under senare år. Läkemedelsindustrin har heller inte återhämtat sig från lågkonjunkturen och det ser kärvt ut inom branschen. Samtidigt kan det ibland vara svårt att hitta högt kvalificerad personal med eftersökta specialkunskaper och farmakologer och farmakokinetiker kan finnas med i den gruppen.