Receptarie

Receptarie

Receptarier, som i Sverige är ett av de så kallade Legitimationsyrken>>, är specialister på läkemedel. De arbetar ofta inom apoteksverksamheten men kan även arbeta inom exempelvis läkemedelsindustrin eller med läkemedelskontroll.

Receptarier som arbetar på apotek ansvarar för att kunderna får rätt läkemedel och kunskap om hur läkemedlen ska användas. De bedömer även om läkarens ordination är rimlig och om något skulle vara oklart behöver man kontakta läkaren som har skrivit ut receptet. Receptarien hjälper också kunderna att välja receptfria produkter som säljs på apoteken, ger råd om friskvård och avgör om kunden behöver kontakta en läkare istället.
På sjukhusapoteken distribuerar receptarier läkemedel till avdelningarna och informerar sjukvårdspersonal om läkemedelsanvändning. Receptarier kan efter kompletterade utbildning arbeta med att tillverka individanpassade läkemedel eller mediciner som läkemedelsindustrin inte levererar. Man kan även delta i forskningsprojekt och tester av nya läkemedel som distribueras via sjukhusapoteket.

Receptarier kan också arbeta inom läkemedelsindustri och på myndigheter, t.ex på Läkemedelsverket som bl a sköter granskningen av apoteken och av läkemedelsindustrin.
Inom läkemedelsindustrin kan receptaeir arbeta med kliniska prövningar och testa nya läkemedlen. Vissa receptarier arbetar på läkemedelsföretag med myndighetskontakter. Receptarier kan också arbeta med kontroll och kvalitetsarbete för att se till att tillverkning och hantering av läkemedel sker enligt säkra rutiner. Ytterligare ett arbetsområde för receptarier inom läkemedelsindustrin är försäljning och marknadsföring. Receptarier kan även arbeta inom angränsande (till läkemedelsindustrin) områden som t.ex kemi- och livsmedelsindustrin.

Farmaceut är ett samlingsnamn för apotekare och receptarier. Det finns inte någon skarp gräns mellan de två yrkena, utan arbetsuppgifterna kan vara likartade. Men apotekare har en mer omfattande utbildning och har därför oftast mer kvalificerade arbetsuppgifter än receptarierna.

Utbildning

Receptarieutbildningen omfattar 3 års studier motsvarande en kandidatexamen (av dem 10 veckors praktik) på heltid på högskolenivå och resulterar i en Receptarieexamen. Utbildningen ges på universiteten i Uppsala, Göteborg, Umeå och Kalmar. Efter slutförd utbildning ansöker man om legitimation hos Socialstyrelsen. Legitimationen krävs för att man ska få arbeta som receptarie på apotek.

Karriär

Receptarier arbetar framförallt på apotek och många receptarier har en arbetsledande position. För närvarande är det stor brist på receptarier och det kommer att vara så flera år framöver! Därutöver arbetar receptarier även på läkemedelsrelaterade Myndigheter och inom läkemedelsindustrin.

Nyttiga länkar
www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/legitimation/vemfarjobbaivarden

6 liknande yrke(n)