Biomedicinsk analytiker

Biomedicinsk analytiker

I Sverige hör yrket BMA tiII de så kaIIade legitimationsyrken>>

Yrket Biomedicinsk anaIytiker har en tydlig medicinsk koppling d v s det har fokus på människokroppen och människans sjukdomar.

Biomedicinska analytiker arbetar inom till exempel hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin eller vid biokemiska laboratorier. Inom sjukvården tar de fram underlag som läkarna behöver för att ställa rätt diagnos på olika sjukdomar. De kan också delta i forsknings- och utvecklingsarbete inom läkemedelsindustrin och vid olika forskningsinstitutioner.

Biomedicinska analytiker studerar molekyler, mikroorganismer och celler med hjälp av avancerad teknik.

Biomedicinska analytiker är specialister på olika undersöknings- och analysmetoder. Utbildningen ger både naturvetenskapliga, tekniska och medicinska kunskaper, liksom kunskaper i dokumentation och kvalitetssäkring. Det innebär att man har en relativt bred arbetsmarknad, både inom den privata och den offentliga sektorn.

Utbildning

Biomedicinska analytiker utbildas inom högskolan på Biomedicinska analytikerprogrammet. Det finns två inriktningar, dels mot laboratoriemedicin och dels mot klinisk fysiologi. Utbildningen leder till både yrkesexamen och kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap. För behörighetskrav och olika inriktningar, kontakta respektive utbildningsanordnare. Se även studera.nu.

Efter avslutad utbildning kan biomedicinska analytiker ansöka om legitimation som utfärdas av Socialstyrelsen. Legitimation krävs för arbete inom hälso- och sjukvårdsområdet. Utbildning på magister- eller masternivå kan krävas för arbete inom läkemedelsindustrin.

För att bli behörig till forskarutbildning och kunna doktorera krävs förutom grundutbildningens tre år ytterligare ett års studier, på magister- eller masternivå.

Framtidsutsikter

Många biomedicinska analytiker går i pension kommande år och det medför behov av ersättningsrekryteringar. Yrkesgruppen har dessutom möjligheter till arbete inom den privata sektorn. Därför bedöms det vara liten konkurrens om jobben det kommande året. På fem och tio års sikt väntas mycket liten konkurrens om jobben.

För mer information se: några korta videofilmer - en film om yrket BMA inom serien "Sveriges viktigaste jobb">> och en film om Yohanna som studerar till BMA>> samt en film om hur det är att jobba som BMA inriktning laboratoriemedicin>> och läs även på  www.naturvetarna.se

Nyttiga länkar
www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/legitimation/vemfarjobbaivarden