Biomedicinsk analytiker

Biomedicinsk analytiker

I Sverige hör yrket BMA tiII de så kaIIade legitimationsyrken>>

Yrket Biomedicinsk anaIytiker har en tydlig medicinsk koppling d v s det har fokus på människokroppen och människans sjukdomar.

Biomedicinska analytiker arbetar inom till exempel hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin eller vid biokemiska laboratorier. Inom sjukvården tar de fram underlag som läkarna behöver för att ställa rätt diagnos på olika sjukdomar. De kan också delta i forsknings- och utvecklingsarbete inom läkemedelsindustrin och vid olika forskningsinstitutioner.

Biomedicinska analytiker studerar molekyler, mikroorganismer och celler med hjälp av avancerad teknik.

Biomedicinska analytiker är specialister på olika undersöknings- och analysmetoder. Utbildningen ger både naturvetenskapliga, tekniska och medicinska kunskaper, liksom kunskaper i dokumentation och kvalitetssäkring. Det innebär att man har en relativt bred arbetsmarknad, både inom den privata och den offentliga sektorn.

Personliga egenskaper som krävs
Som biomedicinsk analytiker är det viktigt att man är analytisk och mycket noggrann. Den biomedicinska analytikerns arbete genomförs ofta i team, vilket ställer höga krav på samarbetsförmågan och den kommunikativa förmågan. Stundtals kan arbetet som biomedicinsk analytiker vara stressigt och man behöver kunna planera sin tid på ett effektivt sätt.

Utbildning

Biomedicinska analytiker utbildas inom högskolan på Biomedicinska analytikerprogrammet. Det finns två inriktningar, dels mot laboratoriemedicin och dels mot klinisk fysiologi. Utbildningen leder till både yrkesexamen och kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap. För behörighetskrav och olika inriktningar, kontakta respektive utbildningsanordnare. Se även studera.nu.

Efter avslutad utbildning kan biomedicinska analytiker ansöka om legitimation som utfärdas av Socialstyrelsen. Legitimation krävs för arbete inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Karriärmöjligheter

Det råder idag (september 2017) stor brist på biomedicinska analytiker i Sverige.

Som legitimerad biomedicinsk analytiker kan man arbeta på laboratoriemedicinska laboratorier inom sjukvården, dessa finns inom flera olika specialiteter (klinisk kemi, mikrobiologi, immunologi, patologi, transfusionsmedicin och molekylärbiologi).
BMA kan även arbeta inom läkemedelsindustrin, primärvården, veterinärmedicin och på rättsmedicinska laboratorier med forensiska undersökningar.
Efter BMA-examen och minst 1 års yrkesverksamhet kan man vidareutbilda sig inom ett mastersprogram.

Direkt efter BMA utbildningen kan man söka tjänster inom Landsting eller privata företag och räkna med en ingångslön runt 25 000kr per månad (uppgift från september 2017). Det finns också en del biomedicinska analytiker som jobbar utanför Landsting, t.ex i forskargrupper, inom veterinärmedicin och på olika företag (i första hand på läkemedels- eller bioteknikföretag).
Idag (uppgift från september 2017) väljer allt fler biomedicinska analytiker att arbeta på läkemedels- och bioteknikföretag eller på privata analysföretag.

En biomedicinsk analytiker kan vidareutbilda sig till en cytodiagnostiker>>.

Det finns biomedicinska analytiker som har >>chefsjobb inom olika verksamheter t.ex på Apoteksbolaget eller som jobbar som verksamhetschefer>> på laboratorier etc.

Arbete inom läkemedelsindustrin
Utbildning på magister-(ett år på heltid påbyggnad efter grundexamen till BMA) eller masternivå (2 år) kan oftast krävas för att kunna få arbete inom läkemedelsindustrin.
På stora internationella företag är koncernspråket ofta engelska. Om du som biomedicinsk analytiker jobbar på ett internationellt företag eller funderar på att arbeta utomlands är mycket goda språkkunskaper (i framförallt engelska) ett krav.

Om att bli forskare
För att bli behörig till forskarutbildning och kunna doktorera krävs, förutom grundutbildningens tre år på BMA-programmet, ytterligare minst ett års studier, på magister-, eller 2-årsstudier - på masternivå.

Att ta hänsyn till
Eftersom det ständigt kommer nya läkemedel, och lagar och regler förändras, är det viktigt att vidareutbildas/fortbildas under hela karriären. Vidareutbildning är, dessutom, ett bra sätt att bli mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden och kan göra att man får ta ett större ansvar på sin arbetsplats eller kan ta sig an nya, mer avancerade arbetsuppgifter.

Framtidsutsikter

Många biomedicinska analytiker går i pension kommande år och det medför behov av ersättningsrekryteringar. Yrkesgruppen har dessutom möjligheter till arbete inom den privata sektorn. Därför bedöms det vara liten konkurrens om jobben det kommande året. På fem och tio års sikt väntas mycket liten konkurrens om jobben.

Visste du att...?
Den vuxna människans totala mängd bakterier i gastrointestinalkanalen väger i genomsnitt över ett kilo.
Källa: Läkartidningen.

För mer information se: några korta videofilmer - en film om yrket BMA inom serien "Sveriges viktigaste jobb">> och en film om Yohanna som studerar till BMA>> samt en film om hur det är att jobba som BMA inriktning laboratoriemedicin>> och läs även på  www.naturvetarna.se

Nyttiga länkar
www.naturvetarna.se - fackförbundet för akademiker inom "naturvetenskap";
www.bioresurs.uu.se  - Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik;
www.oru.se/biomedicinsk-analytiker
www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/legitimation/vemfarjobbaivarden

10 liknande yrke(n)