Cytodiagnostiker

Cytodiagnostiker

Cytodiagnostiker är experter på att känna igen och särskilja olika sorters celler. Genom att granska cellprover i mikroskop kan cytodiagnostikerna se om proven är normala eller om de innehåller cancerceller. Människokroppen består av många miljarder celler. Om dessa drabbas av sjukliga förändringar kan man exempelvis drabbas av cancer. De enskilda cellernas utseende och egenskaper kan avslöja detta. Det är här cytodiagnostikern kommer in. Med hjälp av mikroskop undersöker hon eller han cellprover från patienter och letar efter sjukliga förändringar. På det sättet kan man på ett tidigt stadium upptäcka om en patient har drabbats av cellförändringar som kan vara förstadier till cancer. Cytodiagnostikern kan därigenom bidra till att rätt behandling kan sättas in i ett tidigt skede. Proverna det handlar om är gynekologiska cellprover eller prover från till exempel urinvägar, kroppsvätskor och luftvägar. Cytodiagnostikerns diagnoser av proverna i den allmänna gynekologiska hälsokontrollen förhindrar årligen många fall av livmoderhalscancer hos kvinnor. Arbetet med att upptäcka cellförändringar av olika slag kräver stor noggrannhet och huvuddelen av arbetet görs vid mikroskopet. Cytodiagnostiker arbetar främst vid sjukhusens cytologiska laboratorier och vid privata cytologiska laboratorier.

Utbildning

Cytodiagnostikerutbildningen är en påbyggnadsspecialistutbildning för biomedicinska analytiker. Utbildning i diagnostisk cytologi anordnas vid Karolinska institutet, Huddinge. Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng vilket motsvarar ett års heltidsstudier och leder till magisterexamen. För att kunna antas till utbildningen ska man vara biomedicinsk analytiker, eller ha kunskaper som kan bedömas likvärdiga.

Framtidsutsikter

Enligt fackförbundet Saco är det liten konkurrens om jobben för cytodiagnostiker.

För mer information se www.naturvetarna.se