Molekylärbiolog

Molekylärbiolog

Molekylärbiologer arbetar med de allra minsta beståndsdelarna i de levande organismerna. De kan till exempel studera vilken funktion olika delar av arvsmassan, DNA, har vid uppkomsten av sjukdomar. Målet kan vara att utveckla nya läkemedel. De flesta molekylärbiologer arbetar med forskning och utveckling, till exempel inom universitetsvärlden eller läkemedels- och bioteknikindustrin. Molekylärbiologen kan själv arbeta praktiskt i laboratoriet eller vara ansvarig för forskningsprojekt och samordna arbetet.

En molekylärbiolog söker svar på frågorna om hur biologin fungerar på molekylär nivå. Fältet överlappar andra områden inom biologi och kemi, särskilt genetik och biokemi. Molekylärbiologin sysslar huvudsakligen med hur olika molekyler och system inuti cellen interagerar.

Molekylärbiologin intresserar sig mycket för de biologiska molekylernas form, men sysslar också med hur de blir till och med deras funktion.

I detta yrke är det viktigt att vara noggrann. Som forskare behöver man vara systematisk, noggrann och uthållig. Man bör ha lätt för att uttrycka sig i tal och skrift och man behöver även ha en bra samarbetsförmåga då man ofta jobbar med andra.

Molekylärbiologi studeras vid filosofisk fakultet inom ämnesområden kemi och biologi och har ett brett fokus; man studerar molekylärbiologi utifrån alla former av liv t ex inte bara de sjukdomsalstrande bakterierna utan bakterier över huvud taget och hur djur och växter fungerar.

Se gärna även följande yrkespresentationer: Forskare, Biomedicinsk analytiker och Biolog.

Utbildning

Utbildning i biologi ges som program eller fristående kurser vid universitet och högskolor. Det finns utbildningsprogram med olika inriktningar, både på kanditat- och masternivå.

Molekulärbiolog är en av de möjliga specialiseringar för en biolog. Högre utbildning (på högskola/universitet) krävs, man behöver alltså bli en akademiker. Bra grundläggande utbildning finns på gymnasieskolans Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap. Men man kan också gå en annan, Iite Iängre, väg - till exempel via ett yrkesprogram, Naturbruksprogrammet eller Vård- och omsorgsprogrammet. I så fall kompletterar man för behörighet tilll en högskoleutbildning efter gymnasiet på komvux.

3 liknande yrke(n)