Immunolog

Immunolog

Immunolog - är ett av de många olika biologiyrken. Exempel på de andra biologiyrkena är: bioIog, naturvårdsbioIog, fysiolog, ekolog, marinbiolog, limnolog, mikrobiolog, neurobiolog, molekylärbiolog, etolog, entomolog, cellbiolog, genetiker, biokemist och zoolog

Med hjälp av den avancerade moderna laboratorietekniken studerar immunologer de mekanismer som ligger bakom organismernas immunförsvar.

En av de möjliga specialiseringar för en immunolog kan vara att studera multiresistenta bakterier (vanlig förkortning MRB) för att kunna bidra till framtagandet av läkemedel som kan bekämpla dem.

Klinisk immunologi (ofta i kombination med transfusionsmedicin) kan också utgöra inriktning för en ST-läkare (läkarspecialist). En läkare som är specialist inom bland annat klinisk immunologi kallas också för "en immunolog".

Se gärna information om fIera yrken: exempeIvis - Biomedicinsk anaIytiker, MiIjöutredare, Receptarie och NäringsfysioIog.

Nyttiga länkar
www.naturvetarna.se - fackförbundet för akademiker inom "naturvetenskap".