Zoolog

Zoolog

Zoolog studerar djur, bland annat deras beteende, och yrket tillhör en yrkesgrupp "biologyrken".

Biologer är experter på levande organismer och system av levande organismer. Arbetsfältet för biologer är stort och sträcker sig från molekylär och cellnivå till hela organismer och ekosystem.
Som biolog kan man till exempel inrikta sig på forskning, läkemedelsutveckling, ekologi och miljövård. Fysiolog, ekolog, marinbiolog, limnolog, mikrobiolog, neurobiolog, molekylärbiolog, etolog, entomolog, cellbiolog, immunolog, genetiker, biokemist och zoolog är aIIa exempel på olika biologyrken.

Se gärna information om yrken: ZooIog vid djurpark>> och Kognitiv zooIog>>.

Utbildning

För att kunna arbeta som zoolog, måste man läsa på högskola eller universitet i minst 3 år på heltid.

Det finns två olika vägar att gå för att utbilda sig till zoolog:
1. söka kandidatprogrammet i biologi eller
2. söka fristående kurser i biologi eller i zoologi och sedan läsa fler kurser för att sätta ihop dem i en kandidatexamen.

Lön
En biolog i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 29300 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som biolog i genomsnitt 35500 kr/månad.

Mer information om yrke Zoolog kan man hitta bland annat på Stockholms Universitets hemsida.

Nyttiga länkar
www.worldanimalprotection.org

Visste du att...?
En flodhäst kan öppna sitt gap 120 cm och att hajar är immuna mot cancer.

9 liknande yrke(n)