Ornitolog

Ornitolog

Ornitolog studerar fåglar. Ornitologi är ett kunskapsområde inom zoologi och ornitolog är egentligen en Zoolog>>, som specialiserar sig på att forska om fåglar. 

Ornitologer observerar och ringmärker fåglar och får ofta hjälp att samla in forsningsmaterial av fågelskådare.

Inom det vetenskapliga studiet av fåglar har flera omfattande och viktiga vetenskapliga studier gjorts av amatörornitologer eller fågelskådare. Mycket av de data som samlas in och senare används av ornitologer kommer från vanliga skådare, och en ornitolog kan även vara skådare. Skådare (eller kryssare) kallas den som har ett mer tävlignsartat fokus dvs vill se så många arter som möjligt och gärna också sällsynta sådana.

Kika gärna även på flera yrken, bland annat på Biolog och Zoolog.

Visste du att...?
Fåglar är nära släkt med rovdinosaurierna.

Nyttiga länkar
ww2.rspb.org.uk - The Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) hemsida;

http://extra.lansstyrelsen.se - tranorna vid Hornborgasjön;
http://birdlife.se/sveriges-ornitologiska-forening

3 liknande yrke(n)