Viltjourspersonal

Viltjourspersonal

På Viltjouren tar man emot skadade vilda fåglar av alla arter samt igelkottar, ekorrar och harar samt föräldralösa fågelungar och däggdjursungar.

Till viltjouren kan man ringa också för att få råd och tips vad det gäller alla vilda djur. 

Viltjouren måste ha tillstånd för att få lov att rehabilitera djur och de som jobbar med rehabilitering av djur kallas för "rehabiliterare". 

Ett djur som kommer till Viltjouren  undersöks och bedömning görs om huruvida djuret går att rädda eller ej. Om man inte kan rädda djuret till ett friskt liv igen, avlivas det för slippa utstå lidande.

Viltjourer har ofta ett mycket gott samarbete med många kunniga personer som kan hjälpa till samt med djurkliniker, djursjukhus och/eller med privata veterinärer.

De som arbetar för Viltjouren är oftast volontörer utbildade i rehabilitering av skadat vilt. Utbildning kan ske t.ex genom riksförbundet KFV>> (KFV är en forkortning för "Katastrofhjälp – Fåglar och Vilt").

Är du intresserad av ämnet, läs gärna också om djurambulansförare>> och om Svenska Djurambulansen>>

1 liknande yrke(n)