Viltmästare

Viltmästare

Viltmästare är i regel yrkesjägare på en större fastighet, men man kan också vara anställd vid Svenska Jägareförbundet eller hos skogsbolag, olika organisationer och företag, hos kommuner m.fl.

 
Rådgivning till markägare är ofta ett viktigt inslag i viltmästarens arbete. En vanlig uppgift är att göra en viltbruksplan för fastigheten (markområdet). Det är också vanligt att man som viltmästare organiserar och leder jakterna inom ett område.

Utbildning

Lämplig utbildning kan finnas inom Yrkeshögskolan. En bra början kan vara att ta Jägarexamen.