Skogsinspektör

Skogsinspektör

Skogsarbetare arbetar med skogsvård. Arbetet är rörligt och sker utomhus i alla väder. En skogsinspektor ansvarar för köp av virke, avverkning- och skogsvårdsuppdrag. Skogsinspektorer ser till att skogen håller god kvalité och volym, ansvarar för plantering av ny skog och beståndsvård, skötsel av skogsbestånd genom röjning och gallring. Skogsskydd innebär att förebygga och förhindra skador på skog på grund av skadeinsekter och svampsjukdomar. Vilket också är en viktig del i en skogsinspektors yrke. Till arbetsuppgifterna kan även höra upprättande av skogsbruksplaner. Skogsinspektorer är oftast skogsmästare eller skogtekniker.

För att göra ett bra jobb bör man vara intresserad av biologi och ha förståelse för det som växer. Man måste även vara effektiv och handlingskraftig.

Mer info finns på www.skogsstyrelsen.se

Utbildning

Grundutbildning finns i gymnasieskolan på Naturbruksprogrammet med inriktning skog. 

Kortare kurser finns inom SYN-kursprogrammet (SYN = Skogsbrukets yrkesnämnd). En utbildning i Natur- och kulturmiljövård (tidigare Grönt körkort) kan vara meriterande vid anställning.

B-körkort kan ofta ställas som ett krav för att kunna få anställning.

Se gärna en videofilm om yrket Miljö- och Hälsoskyddsinspektör, här>>> är direktlänk till filmen. Ta också gärna del av information om andra yrken inom Miljövård.