Dendrikronolog

Dendrikronolog

Dendrikronolog arbetar med att åldersbestämma träet (under vilka år det växte). Man jämför växlingarna i årsringars bredd som bl a beror på klimatet. Sverige har tidsserier så att man kan placera in en träbit många tusen år tillbaka i tiden. Det nationella laboratoriet som sysslar med de frågorna finns på Geologiska institutionen i Lund och arbetar med frågor som handlar om geologi snarare än om växtfysiologi.

Nyttiga länkar
www.naturvetarna.se - fackförbundet för akademiker inom "naturvetenskap";
www.dendrologerna.se och på www.skogssverige.se

Du får också gärna titta på följande yrkespresentationerna:

Skogskonsulent>>

Skogsförvaltare>>

Skogsinspektör>>

Naturguide>>

Kultur/naturgeograf>>

Biokemist>>

Biolog>>

BMA>>