Dendrikronolog

Dendrikronolog

Dendrikronolog arbetar med att åldersbestämma träet (under vilka år det växte). Man jämför växlingarna i årsringars bredd som bl a beror på klimatet. Sverige har tidsserier så att man kan placera in en träbit många tusen år tillbaka i tiden. Det nationella laboratoriet som sysslar med de frågorna finns på Geologiska institutionen i Lund och arbetar med frågor som handlar om geologi snarare än om växtfysiologi.

Mer om ämnet kan man läsa på www.dendrologerna.se och på www.skogssverige.se

Du får också gärna titta på följande yrkespresentationerna:

Skogskonsulent>>

Skogsförvaltare>>

Skogsinspektör>>

Naturguide>>

Kultur/naturgeograf>>

Biokemist>>

Biolog>>

BMA>>