Skogsförvaltare

Skogsförvaltare

En skogsförvaltare är chef, ansvarar för och leder arbetet inom ett skogsområde. Det innebär ständiga kontakter med människor. Man måste kunna både teknik, ekonomi och biologi.

Skogsförvaltare arbetar ofta som högre chefstjänstemän inom skogsbranschen. Dock används benämningen skogsförvaltare sällan som yrkestitel. Beroende på arbetsgivare kallas den som förvaltar skog till exempel regionchef eller stiftsjägmästare.

Man är anställd av exempelvis skogsbolag, skogsägareföreningar eller av kyrkan. Som skogsförvaltare är man ansvarig för planering och genomförande av skogsvård, avverkning, skogsskötsel, vägbyggnad och vägunderhåll inom ett skogsområde. Skogen ska skötas på bästa sätt, till exempel vad gäller avverkning och återbeskogning.

Utbildning

Grundutbildning finns inom gymnasieskolan på Naturbruksprogrammet, i första hand på inriktningen Skog. Motsvarande utbildning för vuxna kan finnas inom Komvux, kommunal vuxenutbildningen.
Passande utbildningar kan även finnas på folkhögskolorna eller hos privata utbildningsanordnare.

Eftergymnasiala utbildningar med "skoglig inriktning" kan finnas både inom yrkeshögskola och på högskolor/universitet.

B-körkort, för personbil, kan ofta ställas som ett krav för att kunna få anställning.

För mer info sewww.skogsstyrelsen.se

1 liknande yrke(n)