Skogsförvaltare

Skogsförvaltare

En skogsförvaltare är chef, ansvarar för och leder arbetet inom ett skogsområde. Det innebär ständiga kontakter med människor. Man måste kunna både teknik, ekonomi och biologi.

Skogsförvaltare arbetar ofta som högre chefstjänstemän inom skogsbranschen. Dock används benämningen skogsförvaltare sällan som yrkestitel. Beroende på arbetsgivare kallas den som förvaltar skog till exempel regionchef eller stiftsjägmästare.

Man är anställd av exempelvis skogsbolag, skogsägareföreningar eller av kyrkan. Som skogsförvaltare är man ansvarig för planering och genomförande av skogsvård, avverkning, skogsskötsel, vägbyggnad och vägunderhåll inom ett skogsområde. Skogen ska skötas på bästa sätt, till exempel vad gäller avverkning och återbeskogning.

För mer info sewww.skogsstyrelsen.se