Viltförvaltare

Viltförvaltare

Som viltförvaltare arbetar du med att samordna verksamhetsområdena skog, jord, vilt, juridik och myndighetsarbete. Arbetsområdena är mångfacetterade och framtida arbetsgivare hittar du exempelvis hos landets Länsstyrelser och kommuner, skogsföretag och markägare.

I dag har vi mer vilt i Sverige än på flera århundraden. Ett framgångsrikt arbete från såväl myndigheter som jakt- och naturvårdsorganisationer har gett resultat. Men de stora viltstammarna sätter samtidigt press på samhället och pekar på behovet av en god förvaltning av vilt. De stora viltstammarna synliggör även den intressekonflikt som kan förekomma mellan jägare och markägare. Utmaningen är att finna balans mellan brukande och bevarande av de vilda djuren i balans med näringarna, med en förståelse för de olika aktörernas intresse. Jägare och även markägare inser vikten av rika viltstammar och stora resurser läggs ner på viltvård. Utvecklingen kräver dock dedikerat och målinriktat arbete med ett helhetsgrepp som innefattar viltvården som en dimension i jord- och skogsbruket och där brukningsmetoder anpassas till de lokala förutsättningarna.

Utbildning

Grundutbildning finns inom gymnasieskolan på Naturbruksprogrammet, i första hand på inriktningen Skog. Motsvarande utbildning för vuxna kan finnas inom Komvux, kommunal vuxenutbildningen.
Lämpliga utbildningar kan även finnas på folkhögskolorna eller hos privata utbildningsanordnare.

Passande eftergymnasial utbildning kan finnas inom yrkeshögskolan.

Framtidsutsikter

Det finns ett stort framtida anställningsbehov av personer med kompetens att kunna samordna flera verksamhetsområden som inbegriper skog, jord och vilt.

Övrigt

För mer information: se Svenska Jägareförbundets hemsida och information om yrken Viltvårdare, Viltmästare, Biolog, Viltpatolog samt Zoolog.

Läs också gärna om andra yrken inom Miljövård.

6 liknande yrke(n)