Jägmästare

Jägmästare

Jägmästare kan arbeta som olika sortens skogstjänstemän***, exempelvis som skogskonsulenter, t.ex på Skogsstyrelsen - med tillsyn enligt skogsvårdslagen och rådgivning till skogliga tjänstemän och skogsägare. Skogskonsulenterna besöker skogsägarna för att inspektera skogen och informera om produktions- och miljöfrågor. De kontrollerar också att skogsägare och avverkningsföretag följer de lagar och regler som gäller.

***Skogstjänsteman är en samlingstitel för flera olika yrkestitlar där man arbetar administrativt med skogsfrågor. Arbetsuppgifterna kan innebära arbete såväl med skogsbruk som med affärsverksamhet. En skogstjänsteman kan vara exempelvis virkesköpare, produktionsledare eller distriktschef.

Kika gärna på följande yrkespresentationer:
Skogsförvaltare>> 

Skogskonsulent>>

Skogsinspektör>>

Platschef i skogsindustri>>

Läs också gärna om andra yrken inom Miljövård.