Jägmästare

Jägmästare

Jägmästare kan arbeta som olika sortens skogstjänstemän***, exempelvis som skogskonsulenter, t.ex på Skogsstyrelsen - med tillsyn enligt skogsvårdslagen och rådgivning till skogliga tjänstemän och skogsägare. Skogskonsulenterna besöker skogsägarna för att inspektera skogen och informera om produktions- och miljöfrågor. De kontrollerar också att skogsägare och avverkningsföretag följer de lagar och regler som gäller.

***Skogstjänsteman är en samlingstitel för flera olika yrkestitlar där man arbetar administrativt med skogsfrågor. Arbetsuppgifterna kan innebära arbete såväl med skogsbruk som med affärsverksamhet. En skogstjänsteman kan vara exempelvis virkesköpare, produktionsledare eller distriktschef.

Utbildning

Grundutbildning finns inom gymnasieskolan på Naturbruksprogrammet, i första hand på inriktningen Skog. Motsvarande utbildning för vuxna kan finnas inom Komvux, kommunal vuxenutbildningen.
Passande utbildningar kan även finnas på folkhögskolorna eller hos privata utbildningsanordnare.

Passande eftergymnasiala utbildningar med "skoglig inriktning" kan finnas såväl inom yrkeshögskolan, som på högskolorna/universiteten.

Kika också gärna även på följande yrkespresentationerna:
Skogsförvaltare>> 

Skogskonsulent>>

Skogsinspektör>>

Platschef i skogsindustri>>

Läs också gärna om andra yrken inom Miljövård.

1 liknande yrke(n)