Skogsmästare

Skogsmästare

Skogsmästaren arbetar med planering, utredning, utbildning, rådgivning, och råvaruanskaffning inom bland annat skogsägarförening, storskogsbruk, sågverk och skogsstyrelsen. Många skogsmästare har ledande befattningar och arbetar till exempel som distriktschef.

Arbetet är rörligt och sker utomhus i alla väder. Man arbetar med plantering av skogen, det är viktigt att när en skogen har huggits ned (avverkats) måste en ny skog växa upp.Man har även ansvar för röjning av skogen, när skogen har växt under några år glesar man ut beståndet genom att röja bort till exempel lövträd som har växt upp bland tallar och även gallring vilket innebär att trädbestånden glesas ut ytterligare för att växa till bättre innan skogen slutavverkas, även virket som gallras bort tas ut ur skogen och säljs. 

Mer info finns på www.skogsstyrelsen.se

Utbildning

Grundutbildning finns i gymnasieskolan på Naturbruksprogrammet med inriktning skog. Kortare kurser finns inom SYN-kursprogrammet (SYN = Skogsbrukets yrkesnämnd). En utbildning i Natur- och kulturmiljövård (tidigare Grönt körkort) kan vara meriterande vid anställning.

Se gärna en videofilm om yrket Miljö- och Hälsoskyddsinspektör, här>>> är direktlänk till filmen. Ta också gärna del av information om Miljövårdsyrken>>