Maskinförare inom lantbruk

Maskinförare inom lantbruk

Maskinförare arbetar framför allt inom växtodlingen. Det innebär att de oftast arbetar ute på fält och åkrar med exempelvis jordbearbetning som plöjning och harvning eller med sådd och skörd.

Spridning av gödsel och kemisk bekämpning samt annan skötsel som kupning av potatis är andra liknande arbetsuppgifter. Mest arbetstid tillbringar maskinförare inom lantbruk i sin traktorn. Till traktorn kopplar maskinförare olika redskap såsom harv, plog och såmaskin eller transportvagnar och gödselspridare av olika slag.

Maskinföraren kör också skördetröska och andra jordbruksmaskiner. Maskinförare inom lantbruk behöver alltså ha bred kunskap om hur de olika maskinerna och redskapen fungerar och hur man bör sköta och köra dem. Enklare underhåll och reparationer hör också till maskinförarens arbetsuppgifter, inte minst under vintersäsongen.

Liknande yrken: Skogsmaskinsförare>> och Greenkeeper>>.

3 liknande yrke(n)