Lastmaskinförare

Lastmaskinförare

Lastmaskinförare har en viktig funktion på exempelvis byggarbetsplatser. Arbetsuppgifterna kan vara väldigt skiftande och handla om till exempel lastning, schaktning, virkeshantering och snöröjning. Inom byggbranschen delas maskiner in i två undergrupper. Dels jordförflyttningsmaskiner som används för att gräva och flytta bland annat jord och schaktmassor, dels kranar som används vid lyft. De som kör dessa maskiner kallas med ett gemensamt namn för maskinförare. Lastmaskinerna ingår i gruppen jordförflyttingsmaskiner.

Vill du läsa en intervju med en tankbilsförare, finns den här>>

Utbildning

Utbildning finns på gymnasieskolans Fordons- och transportprogrammet,inriktning Transport och inom komvux (på gymnasial nivå). Även Arbetsförmedlingen kan erbjuda utbildning till lastbilschaufför som arbetsmarknadsutbildning.
Om man söker utbildning till lastbilschaufför på komvux eller via arbetsförmedlingen, måste man först på egen hand skaffa sig B-körkort (för personbil).

Övrigt

Det här yrket är i Sverige mycket mansdominerat: ca 94 % av yrkesverksamma är män (uppgift från SCB från mars 2017 - men som är baserat på data insamlat under år 2015).

Visste du att...?
Ordet chaufför härstammar från det franska ordet chauffeur som kan till svenska översättas som "eldare".

Nyttiga länkar
www.me.se  - hemsida för "Maskinentreprenörerna", som är Sveriges ledande bransch- och arbetsgivarorganisation för maskinentreprenörer. 

1 liknande yrke(n)