Skogsmaskinförare

Skogsmaskinförare

Skogsmaskinförare arbetar i skogen med att gallra, avverka och transportera virke ut till platser där det sen hämtas för vidare transport. Till hjälp i arbetet har man skogsmaskiner såsom skördare och skotare. Arbetet kräver stort eget ansvar. Man behöver kunskaper både maskiner och teknik och om skogen, till exempel för att kunna avgöra vilka träd som ska gallras och ta hänsyn till miljön.

Skogsmaskinförare arbetar inom skogsbruket. Arbetsgivare är exempelvis entreprenörer, skogsbolag och skogsägareföreningar.

Arbetsuppgifter

Skogsmaskinförare gallrar, slut avverkar och transporterar av virke fram till en väg där det kan lastas. Den skogsmaskin som används mest kallas skördare. Med den görs alla moment vid gallring och slutavverkning; fällning, kvistning, kapning och sortering.

Skogsmaskinförare måste kunna betydligt mer än att köra maskinen. Till exempel att avgöra vilka träd som ska gallras ut för att de som sparas ska växa bättre. Kraven på ett miljömässigt hållbart skogsbruk är en viktig del av arbetet och kraven på kunskaper inom miljö- och naturvård ökar.
Ansvaret för att planera och följa upp arbetet förs alltmer över till den enskilde skogsarbetaren. Det gäller ibland också naturvårdsplanering och miljöuppföljning.
Transport av virket ut ur skogen görs med hjälp av skotare. För markberedning innan man till exempel planterar ny skog finns speciella redskap som bärs av traktorer.
Maskinunderhåll och reparationer ingår i arbetsuppgifterna. Beroende på säsong och behov kan det förekomma att man också arbetar med röjning och skogsvård.
Som maskinförare använder man datoriserade system och mobil teknik. I skördarna finns till exempel datoriserad utrustning som mäter trädstammarnas längd och diameter och räknar ut hur de ska kapas för att ge bästa ekonomiska utbyte. Via dator och mobiltelefon kan man också sända information om volymer och kvaliteten på avverkat virke. GPS är ett viktigt hjälpmedel i moderna avverkningsmaskiner.
Man kan vara specialiserad på en viss maskin och kallas då exempelvisskördarförare eller skotarförare.

Arbetsmiljö
Man måste trivas med att arbeta ensam eftersom förarna arbetar själva i sin maskin ute i skogen.

Arbetstider
Skiftarbete förekommer eftersom maskinerna är dyra och behöver användas så mycket som möjligt för att vara lönsamma. Ibland kan man vara hemifrån flera dagar i sträck.
Du som är intresserad av detta yrket, kanske också är intresserad av att läsa om Skogsarbetare>>Skogsförvaltare>>Skogskonsulent>> och Yrkeslarare (på Naturbruksprogrammet). Se också gärna en videofilm om hur en timmerbil lastar kubb (längd 12 min 05 sek), snabblänk till filmen finns här>>
eller en kort film om yrket - här>>

Utbildning

Utbildning finns på Naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, inriktning Skog>> 
Motsvarande utbildning kan finnas inom Komvux, den kommunaIa Vuxenutbildningen.
För arbete med motorkedjesåg och röjsåg krävs att yrkesutövaren har utbildning och kompetens enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Se mer information på http://sakerskog.se/
 

5 liknande yrke(n)