Djurvårdare / djurskötare

Djurvårdare / djurskötare

Djurvårdare besitter kunskaper om hur man hanterar och vårdar djur inom djursjukvården samt hur man bemöter djur och djurägare professionellt. Som djurvårdare måste man kunna mycket om bland annat djurs beteende, anatomi, fysiologi, näringslära, vårdhygien och om vanliga djursjukdomar och zoonoser för hund, katt och häst. Djurvårdare måste också ha tillräckliga kunskaper om förebyggande vård och kunna utföra vissa behandlingar. Djurvårdare kan t.ex vara anställd på en djurklinik eller hos en privatpraktiserande veterinär och arbetsuppgifterna är varierande: bl a tvätta och mata djuren, städa burar mm.

Djurskötare arbetar på gårdar med djurbesättningar. De kan vara specialiserade på olika kategorier av djur som till exempel kor, grisar eller hästar. Utvecklingen inom lantbruket går mot att mindre lantbruk slås ihop till färre men större gårdar. Det gör att man idag kan vara anställd som djurskötare i större utsträckning än tidigare. 

Andra yrken som kan vara av intresse för dig: Djursjukskötare>>, Djurvårdare vid djurpark>> och Djurskötare inom lantbruk>>. För mer information se bland annat Jordbruksverkets hemsida >>.

Utbildning

Grundutbildning för djurvårdare ges på Naturbruksprogrammet, inriktning Djur>> - inom gymnasieskolan. Motsvarande utbildning för vuxna kan finnas på Komvux, som i många kommuner heter "vuxenutbildningen".

Utbildning till Djurvårdare kan även finnas inom Yrkeshögskola men oftast är det påbyggnadsutbildning som för behörighet kräver examen från Naturbuksprogrammet (ibland kan man för behörighet till en yrkeshögskoleutbildning ersätta examen från Naturbruksprogrammet med gymnasieexamen från ett annat program + flerårig erfarenhet av att arbeta med djur). Det är de ansvariga på en yrkeshögskoleutbiIdning som "sätter" behörighetskraven och kraven kan skilja sig åt, även om det är utbildning med samma namn, men på olika orter. OBS! yrkeshögskola kan göra undantag och ta in obehöriga.

Nyttiga länkar
Programplan för Naturbruksprogrammet på gymnasiet kan du se här>>
http://svenskdjursjukvard.se

9 liknande yrke(n)