Kognitiv zoolog

Kognitiv zoolog

En kognitiv zoolog är en zoolog med specialisering inom djurkognition (tankeförmågan och dess utveckling hos djur). Hen jämför kognitiva (dvs tanke-) mekanismer hos olika djurarter i syfte att förstå hur den kognitiva evolutionen går till.

Framsteg i forskningen på det området leder förhoppningsvis till ökad förståelse för kognition som biologiskt fenomen. Kognitiv zoologi strävar efter att förstå de olika arternas kognitiva mönster i sig själva, men också samband mellan djurens och människans kognitiva evolution. Ett annat huvudsakligt intresse är att försöka förstå hur komplex kognition kan upprepade gånger uppstå i naturen.

Vid Lunds universitet studeras djurs kognition vid avdelningen för kognitionsvetenskap (LUCS). Läs mer på www.lucs.lu.se