Fårklippare

Fårklippare

Det finns inte så många får i Sverige idag men de som finns måste klippas. Yrket fårklippare är mycket större utomlands, framförallt i Australien där det finns väldigt många får.

Till fårklippare kan man utbilda sig utomlands, i första hand i Autstralien. Ett annat sätt är att gå i lära hos en verksam fårklippare. På så sätt kan man utbilda sig i Sverige.