Djurskötare inom lantbruk

Djurskötare inom lantbruk

Djurskötare arbetar på gårdar med djurbesättningar och ansvarar för att djuren får sin dagliga skötsel. De kan ha hand om mjölkkor, ungdjur, köttdjur, grisar, hästar, fjäderfä och får. Vissa djurskötare är specialiserade på något av husdjuren. Att arbeta med djur innebär ett speciellt ansvar. Djuren kräver daglig omsorg och tillsyn och man kan inte skjuta upp en arbetsuppgift, då kan djuren fara illa. Jobbet kräver också att man är noga med tider.
I arbetsuppgifterna ingår att blanda till foder och utfodra djuren vid bestämda tider. Finns det mjölkkor ansvarar man för att de mjölkas morgon och kväll samt rengör och underhåller mjölkningsanläggningen.

Bland mjölkgårdarna blir det allt vanligare med mjölkningsrobotar, det vill säga automatiska mjölkningssystem. Då väljer korna själva när de ska mjölkas och djurskötarens roll blir mer tillsyn och övervakning. Man måste dock se till att alla kor mjölkas eftersom det kan finnas djur som inte själva uppsöker mjölkningsroboten.

Med datorers hjälp kontrolleras hur mycket mjölk varje ko producerar och vilken sammansättning den har. Dessa uppgifter kan sedan användas för att justera mängden foder och dess sammansättning.

Djurskötaren transporterar också ut gödsel och ger djuren nytt strö. Utfodringen sköts ofta automatiskt, men man måste ändå se till att det finns foder och att allt fungerar som det ska. På sommaren ser djurskötaren till djuren på betet. En viktig uppgift är att kontrollera att djuren är friska och förebygga sjukdomar. Om man vet eller misstänker att ett djur är sjukt kontaktar man en veterinär om man inte kan ge det vård själv. Ofta klarar dock djurskötarna av vården själva. Det kan till exempel innebära att ge läkemedel i form av injektioner. Djurskötaren tar också hand om djur som föder och vårdar deras kalvar, kultingar och så vidare.

Detta yrke passar dig som:

– Har stort intresse för djurskötsel.

– Har god fysik och kunskaper om lämpliga arbetsställningar och lyftteknik.

– Är noggrann och försiktig.

Utbildning

Grundutbildning finns på Naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, inriktning djur. Inom Yrkeshögskolan finns utbildningar med olika inriktning för arbete inom lantbruk och djurskötsel, läs mer på Yrkeshögskoleguiden.se. Naturbrukets yrkesnämnd (NYN) utfärdar så kallat Grönt kort. Det är en diplomering som påminner mycket om att ta körkort. För att få Grönt kort måste man godkännas både i ett teoretiskt och ett praktiskt prov.
Programplan för Naturbruksprogrammet på gymnasiet kan du se här>>

Framtidsutsikter

Arbetsmarknaden för djurskötare är medelgod i landet som helhet. Möjligheterna till jobb ser olika ut för olika kategorier av djurskötare. Medan det är mindre konkurrens om jobben bland djurskötare för mjölkkor och grisar så är konkurrensen om jobben för hästskötare stor. På fem till tio års sikt är arbetsmarknaden fortsatt medelgod för djurskötare.

8 liknande yrke(n)