Biodlare/biskötare

Biodlare/biskötare

Biskötare hanterar och sköter bin och anläggningar samt utrustning i en bigård.

Biodlare är ofta egna företagare och biodlingar bedrivs ofta som komplement till ett jordbruk.

Biodlare/biskötare måste ha förmåga att sköta bin med utgångspunkt i bins behov och naturliga beteende samt kunna sköta och underhålla utrustning och anläggningar. Egenskaper som krävs är tålamod, att trivas med att följa fasta rutiner och kunna ta ansvar i arbetet med bin. 

Vidare behöver man ha kunskaper om hur man förebygger sjukdomar hos bin samt kunskaper om lagar och andra bestämmelser som gäller i samband med arbete med bin.

Utbildning

Det finns en gymnasial kurs i Biodling men den är bara á 100 poäng = 100 undervisningstimmar och ger endast grundläggande kunskaper. Vidareutbildningar kan finnas inom gymnasial vuxenutbildning, inom yrkeshögskolan och hos privata utbildningsanordnare. Man kan också skaffa sig nödvändiga kunskaper genom att bli lärling hos en biodlare/biskötare.

Visste du att...?
Fram till början på 1900-talet användes honung flitigt som... medicin. Honung användes i vården av sjuka både i skolmedicin och inom folklig läkekonst: vid förkylning, katarrer, halsinfektioner och på svåra sår. Källa: Nordiska museet.

Nyttiga länkar
www.fragasyv.se/info/naturbruksutbildningar-vastra-gotaland - info om vilka naturbruksutbildningar på gymnasial och yrkeshögskolenivå som finns i Västra Götaland;
För mer information se www.biodlingsforetagarna.se och www.biodlarna.se

3 liknande yrke(n)