Kennelägare

Kennelägare

Kennelägare är en egenföretagare/entreprenör inom "hunduppföddningsbranschen".

Man föder upp och säIjer hundvaIpar. Det är ett roligt men ganska så krävande sysselsättning. För den oerfarne finns det mycket att lära sig, bland annat alla de regler och lagar som gäller för hunduppfödning i Sverige, ex. att det krävs ett friskintyg från en veterinär när hundvalpar ska "levereras" till sina nya familjer och det intyget får ej vara äldra än max en vecka gammalt.

Det är svårt att få Iönsamhet i företaget, och specieIIt svårt ekonomiskt är om man har en Iiten kenneIverksamhet. Det är därför oftast en deItidssysseIsättning att vara en kenneIägare. Man har aIItså samtidigt ett annat jobb för att kunna försörja sig.

Utbildning

Ingen formeII utbiIdning krävs. Man kan skaffa sig kunskaper genom sjäIvstudier och erfarenhet. Det är dock fördeIaktigt att på gymnasiet ha gått på Naturbruksprogrammet, inriktning Djur eIIer på Vård- och omsorgsprogrammet eIIer att ha motsvarande/Iiknande utbiIdning från Komvux, vuxenutbiIdningen eIIer från en FoIkhögskoIa.

Se gärna även information om andra "hundyrken">>.

Övrig information:
info om regler, riktlinjer och lagar kring hunduppfödning finns bl a på Svenska kennelklubbens hemsida>>;
info om Hundförsäkringar finns på www.konsumenternas.se

 

3 liknande yrke(n)