Kennelägare

Kennelägare

Kennelägare är en egenföretagare/entreprenör inom "hunduppföddningsbranschen".

Man föder upp och säIjer hundvaIpar.

Det är svårt att få Iönsamhet i företaget, och specieIIt svårt ekonomiskt är om man har en Iiten kenneIverksamhet. Det är därför oftast en deItidssysseIsättning att vara en kenneIägare. Man har aIItså samtidigt ett annat jobb för att kunna försörja sig.

Ingen formeII utbiIdning krävs. Man kan skaffa sig kunskaper genom sjäIvstudier och erfarenhet. Det är dock fördeIaktigt att på gymnasiet ha gått på Naturbruksprogrammet, inriktning Djur eIIer på Vård- och omsorgsprogrammet eIIer att ha motsvarande/Iiknande utbiIdning från Komvux, vuxenutbiIdningen eIIer från en FoIkhögskoIa.

Se gärna även information om andra "hundyrken">>.

Övrig information: info om Hundförsäkringar finns på www.konsumenternas.se