Beridare

Beridare

Beridaren skall i sin ridning och hästhantering vara en god förebild och skall ha kompetens att med iakttagande av ett gott horsemanship, utbilda hästar i alla discipliner, från sadeltämjning till och med medelsvår nivå, samt att på uppdrag rekrytera, tävla, marknadsföra och försälja hästar.

Beridaren skall dessutom ha kompetens att ansvara för hästarnas, anläggningens och utrustningens skötsel. Du som är intresserad av detta yrke kanske också vill ta del av informationen om något annat "hästyrke" - kika gärna här>>>

Utbildning

Bra grundutbiIdning finns på gymnasieskoIans Naturbruksprogrammet, inriktning Djur>> profil Häst. Vidareutbildningar kan finnas inom YrkeshögskoIan.