Hästunderstödd terapeut

Hästunderstödd terapeut

Hästunderstödd terapi (HUT) - är en behandlingsform som involverar hästen i behandlingsinsatser för personer med funktionsnedsättningar av olika slag. Den kallas ofta i folkmun för "hästterapi". Det kan finnas hästunderstödd terapi med olika inriktningar, till exempel: mot rörelsebehandling, psykoterapi eller special-pedagogik. 

Hästunderstödda terapiverksamheter, som kräver särskilda anpassningar av insatser med hänsyn tagen till såväl patientsäkerhet som djurskydd, kan finnas inom vård och omsorgs inrättningar eller inom specialpedagogiska verksamheter.
De personer som är involverade i behandlingsarbete med Hästunderstödd terapi arbetar under tillsyn av både Socialstyrelsen som Djurskyddsmyndighet och skall uppfylla de krav som regelverken ställer.

Du som är intresserad av detta yrke kanske också vill ta del av information om yrket Samtalsterapeut>>och/eller om något annat "hästyrke" - kika gärna här>>>

Utbildning

Hästunderstödd terapi kräver, utöver terapeutisk kompetens i den egna professionen, även en fördjupad kunskap om hästar, ridning och säkerhet samt utbildning i att använda hästen terapeutiskt. Endast vårdkompetens är därför inte tillräcklig grund för att bedriva terapi med hästen som medarbetare.