Marinbiolog

Marinbiolog

Det finns många olika inriktningar inom biologin och gränserna är inte alltid skarpa mellan de olika områdena.

Marinbiologer är experter på livet i havet (medan en limnolog har motsvarande kunskaper om sötvattenmiljöer). Ekologer, marinbiologer och limnologer kan vara anställda inom offentlig förvaltning där de arbetar med exempelvis miljöfrågor. De kan även arbeta på olika konsultföretag med miljöutredningar.

Utbildning

Akademisk utbildning krävs, dvs man bör studera på högskola/universitet.

Övrigt

Temadag:
Internationella dagen för biologiskt mångfald infaller den 22 maj varje år. Internationella dagen för biologiskt mångfald är instiftad av Förenta nationerna.