Marinbiolog

Marinbiolog

Det finns många olika inriktningar inom biologin och gränserna är inte alltid skarpa mellan de olika områdena.

Marinbiologer är experter på livet i havet (medan en limnolog har motsvarande kunskaper om sötvattenmiljöer). Ekologer, marinbiologer och limnologer kan vara anställda inom offentlig förvaltning där de arbetar med exempelvis miljöfrågor. De kan även arbeta på olika konsultföretag med miljöutredningar.

Utbildning

Akademisk utbildning krävs, dvs man bör studera på högskola/universitet.
Bra förberedande utbildning finns på flera av gymnasieskolans program, ex. kan man välja läsa på Naturbruksprogrammet.
Programplan för Naturbruksprogrammet på gymnasiet kan du se här>>

Övrigt

Visste du att...?
Sjöstjärnor inte har någon hjärna.

Temadagar:
Internationella dagen för biologiskt mångfald infaller den 22 maj varje år. Internationella dagen för biologiskt mångfald är instiftad av Förenta nationerna.
Världshavens dag - är den 8 juni.

Nyttiga länkar
www.naturvetarna.se - fackförbundet för akademiker inom "naturvetenskap";
www.regeringen.se/regeringens-politik/havskonferens 

3 liknande yrke(n)