Glaciolog

Glaciolog

Glaciolog är en glaciärforskare, som studerar glaciärer och processerna kring dessa men termen "glaciologi" kan användas generellt om all forskning om is och isfenomen.

En glaciär är en årligen ackumulerad och omsatt massa av is och snö som har börjat röra sig, av sin egen tyngd. Glaciärer utgör jordens största resurs av sötvatten och den näst största ansamlingen vatten efter oceanerna. 

Glaciologer studerar bland annat glaciärernas historia och omfattning av tidigare nedisningar. Glaciologer arbetar bland annat med att få fram och/eller justera en karta över glaciärer i ett viss område. Kartor över glaciärer används av naturturister (för att minimera risker vid vandringar) men även av forskare. Glaciärer påverkar ofta sin omgivning kraftigt och lämnar stora spår efter sig i naturen, vilket gör dem mycket viktiga vid geologiska studier.

Nyttiga länkar
www.naturvetarna.se - fackförbundet för akademiker inom "naturvetenskap".