Evolutionsbiolog

Evolutionsbiolog

Evolutionsbiolog är i grunden biolog, specialiserar sig på t.ex "evolutionsbiologi med inriktning mot social evolution". Även andra inriktningar inom evolutinsbiologi finns.

Möjliga arbetsplatser och arbetsuppgifter för en evolutionsbiolog:

- Forskare

- Universitetslektor i evolutionsbiologi.

Ofta kombinerar man forskning och undervisning inom samma tjänst. 

Som forskare förväntas man ofta vara aktiv i att söka externa medel från nationella och internationella forskningsråd och andra finansiärer för att täcka kostnader för åtminstone delar av forskargruppens löne-och driftskostnader. 

Som universitetslektor (högskolelärare) undervisar man högskolestuderande, deltar i framtagande av nya kurser och program, samt i förändringar/utvecklingen av de redan existerande kurser och utbildningar samt handleder också examensarbeten och doktorander. 

Utbildning

På gymnasiet rekommenderas det att gå på Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap. Sedan krävs det akademisk utbildning (dvs man måste läsa på högskola/universitet). Kandidatexamen i biologi (3 års studier på heltid) med påbyggnadsutbildning, magister (2 årsstudier på heltid) i evolutionsbiologi - är den utbildningsvägen som evolutionsbiologer vanligtvis går.

Övrigt

Temadag:
Internationella dagen för biologiskt mångfald infaller den 22 maj varje år. Internationella dagen för biologiskt mångfald är instiftad av Förenta nationerna.