Ekolog

Ekolog

Yrkesbeskrivning

En ekolog har fördjupat sig i studier om hur de levande organismerna samspelar med sin miljö.
Kommuner kan anställa kommunbiologer/-ekologer. Deras arbete handlar mycket om långsiktig planering och nätverksskapande. Viktiga frågor kan vara biologisk mångfald och hållbar utveckling.

Som ekolog kan man specialisera sig och exempel på en sådan specialisering är "teoretisk ekologi". Som teoretisk ekolog kan man t.ex forska och undervisa på en högskola/universitet och ha titel "professor i teoretisk ekologi".

En del anställs av företag som miljöhandläggare, miljöansvariga och miljöcontrollers medan andra arbetar som miljökonsulter i egna företag. Även konsultföretag som arbetar med konstruktion av stora anläggningar som vägar, tunnlar, järnvägar med mera, anställer biologer för olika typer av utredningsarbete.
Utbildning och information är andra arbetsuppgifter för biologer, liksom kriminaltekniska undersökningar inom Statens Kriminaltekniska Laboratorium.

Utbildning

Utbildning i biologi ges som program eller fristående kurser vid universitet och högskolor. Det finns utbildningsprogram med olika inriktningar, både på kanditat- och masternivå. Utbildning i bioinformatik, biomedicin och bioteknik finns som program och kurser vid universitet och högskolor. Att kombinera en utbildning i biologi med kunskaper i exempelvis datavetenskap, juridik, ekonomi eller språk kan öka möjligheterna till anställning. Kontakta studievägledarna vid respektive universitet eller högskola för närmare information om respektive utbildning och behörighetskrav.

Framtidsutsikter

Biologernas arbetsmarknad spänner över ett brett område. Gemensamt för de flesta inriktningar är att det finns många utbildade som konkurrerar om jobben. Den samlade bedömningen är att det kommer att vara hård konkurrens om jobben det kommande året. Det samma gäller på fem till tio års sikt.