Toxikolog/Ekotoxikolog

Toxikolog/Ekotoxikolog

Toxikologi är läran om kemiska ämnens skadliga effekter på levande organismer.

Toxikologer studerar med hjälp av diverse modeller hur olika ämnen påverkar (bland annat skadar) människors hälsa vid skiftande exponeringssituationer. Det kan till exempel handla om att bedöma risken för att olika kemiska ämnen kan orsaka fosterskador och sjukdomar som exempelvis cancer. Många toxikologer arbetar på Kemikalieinspektionen och andra myndigheter. Andra forskar eller arbetar som konsulter eller experter på olika företag.

En gren av toxikologin, som kallas ekotoxikologi, undersöker hur kemiska ämnen påverkar ekosystem och olika organismer i miljön. De som jobbar med detta kallas ekotoxikologer.

 Toxikologer undersöker, bedömer och informerar om hur olika kemiska ämnen skadar människor, andra levande organismer och den miljö de lever i. Det kan till exempel gälla miljöföroreningar som gör fiskar sjuka eller ämnen i maten som orsakar sjukdomar eller andra skadliga effekter hos människan.

Du kan också läsa mer om yrket på hemsidan för Svensk Förening för toxikologi. Läs också gärna om andra yrken inom Miljövård.

För mer information se www.naturvetarna.se 

Utbildning

Man måste läsa på högskola eller universitet. Lämpliga utbildningarna är program på Karolinska institutet, på Stockholms universitet, respektive Uppsala universitet (ekotoxikologi).

Nyttiga länkar
https://giftinformation.se/svampregister - info om giftiga svampar.