Onkolog

Onkolog

Onkolog är cancerläkare. Det är en specialistläkare som är specialiserad på cancersjukdomar.

En onkolog arbetar med att behandla cancerpacienter, men kan även arbeta som forskare och undersöka bland annat ärftlighet. Vissa onkologer arbetar med kliniska studier och med de nya behandlingar, t.ex med immunterapi.

OnkoIoger samarbetar ofta med kliniska genetiker för att undersöka ärftlighet och få fram rekommendationer om vem som behöver gå på extrakontroller och vem som hade tur och inte ärvt cancergenen. I 5-10% av cancerfall kan man se stark ärftlighet, men i de resterande falI kan man inte se någon stark ärftlig koppling.

Onkologer har också mycket samarbete med andra läkare, framförallt med patotoger, kikurger och med röntgenläkare.

Lilla ordboken
PSA - är en förkortning som står för "prostataspecifikt antigen". För mer info var god se www.1177.se, fakta & råd, undersökningar: PSA.

Temadag som kan hänföras till det här yrket:
Världscancerdagen infaller den 4 februari varje år. Världscancerdagen är instiftad av Union for International Cancer Control (UICC).

Visste du att...?
Molekylärgenetiker jobbar nu med att försöka få fram en sort "gen-sax" som ska klippa i människogener bort de gener som orsakar canser; de tror sig kunna använda CRISPR/Cas9-tekniken för att "klippa bort" canser.

Flexibel sjukskrivning - är ett lyckad projekt som under 2017 genomfördes i Västra Götaland; patienter under sin cancerbehandling kunde gå in och jobba när de kände att de orkade; både patienter och behandlande läkare är positiva till resultat av projektet.

Länktips
www.polygene.ch - info om CRISPR/Cas9-tekniken (en sort "gen-sax");
www.worldcancerday.org

http://www.cancercentrum.se/samverkan/

 

2 liknande yrke(n)