Onkolog

Onkolog

Onkolog är canserläkare. Det är en specialistläkare som är specialist på cansersjukdomar.

En onkolog arbetar med att behandla canserpacienter, men kan även arbeta som forskare och undersöka bland annat ärftlighet. Vissa onkologer arbetar med kliniska studier och med de nya behandlingar, t.ex med immunterapi.

OnkoIoger samarbetar ofta med kliniska genetiker för att undersöka ärftlighet och få fram rekommendationer om vem som behöver gå på extrakontroller och vem som hade tur och inte ärvt cansergenen. I 5-10% av canserfall kan man se stark ärftlighet, men i de resterande falI kan man inte se någon stark ärftlig koppling.

Onkologer har också mycket samarbete med andra läkare, framförallt med patotoger, kikurger och med röntgenläkare.

Temadag som kan hänföras till det här yrket:
Världscancerdagen infaller den 4 februari varje år. Världscancerdagen är instiftad av Union for International Cancer Control (UICC).

Nyttiga länkar
www.worldcancerday.org

http://www.cancercentrum.se/samverkan/