Onkologisjuksköterska

Onkologisjuksköterska

Onkologisjuksköterskor möter cancersjuka patienter inom alla delar av cancervården.

Strålbehandling, läkemedelsbehandling och smärtlindring är några viktiga arbetsuppgifter. Onkologisjuksköterskor arbetar bland annat på strålbehandlingsavdelningar. Där arbetar man självständigt eller i lag tillsammans med sjukhusfysiker och läkare. Till uppgifterna hör att förbereda behandlingen, ställa i ordning och kontrollera strålningsapparatur och räkna ut och planera behandlingsdosen i samarbete med sjukhusfysiker, samt utföra strålbehandlingen. Onkologisjuksköterskor behandlar också tumörer med läkemedel, så kallade cytostatika.

Temadag som kan hänföras till det här yrket:
Världscancerdagen infaller den 4 februari varje år. Världscancerdagen är instiftad av Union for International Cancer Control (UICC).

Nyttiga länkar
www.worldcancerday.org