Sjuksköterska

Sjuksköterska

I Sverige tiIIhör yrket sjuksköterska tiII de så kaIIade legitimationsyrken>>

Yrkestiteln sjuksköterska är skyddad. Det innebär att endast den som har legitimation får kalla sig sjuksköterska.

Sjuksköterskornas arbetsuppgifter och arbetsplatser varierar, men omvårdnad är hela tiden kärnan i arbetet.

Du tar ansvar för att medicinska ordinationer blir genomförda och att patienterna får den omvårdnad de behöver. Du handleder nyanställda och studerande och du fungerar ofta som arbetsledare. Det innebär att ledarskap är en viktig uppgift för sjuksköterskan. Du har också mycket kontakter med patienternas anhöriga. Du kan arbeta på en vårdavdelning på ett sjukhus, eller på en mottagning eller en specialavdelning på ett sjukhus. Du kan också arbeta på en vårdcentral som mottagningssköterska eller som distriktssköterska.

Grundutbildade sjuksköterskor arbetar ofta på sjukhusens vårdavdelningar, inom den kommunala äldreomsorgen, på vårdcentraler eller privata läkarmottagningar. Det finns också alternativ för den som vill specialisera sig. Sjuksköterskor kan ocså arbeta med andra arbetsuppgifter, t.ex som sjukvårdsrådgivare på Vårdguiden 1177.

Specialistsjuksköterskor har fördjupade kunskaper i omvårdad inom sina respektive specialområden. Exempel på områden är :

  • Anestesisjukvård: Omvårdnad i samband med bedövning och narkos i vid operationer. Inom denna specialitet används ofta avancerad teknisk utrustning.
  • Intensivvård: Omvårdnad av patienter med livshotande tillstånd som orsakats av svåra sjukdomar och skador. Övervakning sker med mycket högteknologisk utrustning.
  • Operationssjukvård: Omvårdnad i samband med operationer.
  • Kirurgisk vård: Specialistsjuksköterskor inom kirurgisk vård ansvarar för omvårdnaden före och efter en operation. Ofta arbetar de även övergripande med kvalitetsutvecklingen på kliniken.
  • Medicinsk vård: Specialistsjuksköterskor med inriktning mot medicinsk vård kan arbeta med övergripande utveckling inom internmedicinsk vård.
  • Vård av äldre: Sjuksköterskor inom vård av äldre är specialiserade på omvårdnad vid ålderssjukdomar och arbetar bland annat vid sjukhusens geriatriska avdelningar, sjukhem, servicehus, ålderdomshem och gruppbostäder.

Se gärna en kort videofilm om Erik som arbetar som sjuksköterska>>

Kika gärna på andra yrkespresentationer - ex. SpeciaIistsjuksköterska>>, SkoIsköterska>> och Röntgensjuksköterska>>.

Utbildning

Utbildning till sjuksköterska ges genom det tre år långa sjuksköterskeprogrammet vid universitet/högskola. I utbildningen varvas teoretiska avsnitt med perioder av verksamhetsförlagd utbildning. Huvudämnet är omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap. Efter godkänd examen utfärdar Socialstyrelsen legitimation.

Kontakta respektive universitet/högskola för mer information om var utbildningen finns och vilka antagningskrav som gäller.

Sjuksköterskeprogrammet ger utbildning för arbete inom allmän hälso- och sjukvård och kommunal vård och omsorg.

För arbete med diabetespatienter, astmapatienter och med smärtlindring finns särskilda påbyggnadskurser. I utbildningsfrågorna har Vårdförbundet ett nära samarbete med Svensk sjuksköterskeförening.

Du kan finna intressant för dig information bI a på Sjukvårdsrådgivningens hemsida www.1177.se