Företagssköterska

Företagssköterska

En företagssköterska är specialist på arbetsmiljö och hälsa. Man arbetar inom företagshälsovården i arbetslag tillsammans med läkare, fysioterapeut (f d sjukgymnast), ergonom och arbetsmiljöingenjör. Det är ett rörligt och omväxlande arbete med mycket besök på arbetsplatser.

Mycket av företagssköterskans arbete går ut på att förebygga sjukdomar och skador. I samarbete med ergonom, fysioterapeut och arbetsmiljöingenjör undersöker företagssköterskan arbetsmiljön på arbetsplatserna och föreslår förändringar för att förbättra miljön. Man gör hälsokontroller av alla i en yrkesgrupp, till exempel hörselkontroller av personer som är utsatta för buller, syntest av dem som arbetar vid bildskärm eller undersöker eventuell påverkan av kemikalier. Många problem på en arbetsplats kan bottna i psykiska problem och konflikter. Företagssköterskan hjälper också till med att utreda sådana problem.

Företagssköterskan är en viktig hälsoinformatör. Tillsammans med de andra i teamet kan man delta i arbetsplatsträffar och informera om buller, hudbesvär och andra hälsorisker liksom om skyddshjälpmedel. Man gör konditionstester och hälsoprofilbedömningar samt leder kurser och studiecirklar i hälsovård. Information om kost, vikt och motion liksom droger är en viktig del i det förebyggande arbetet.

Företagssköterskan medverkar också i arbetet med att rehabilitera anställda som efter sjukdom eller olycksfall har svårt att komma in i arbetet och man stöder dem som behöver byta arbetsuppgifter. I uppgifterna kan också ingå att tillsammans med företagsläkaren ge första hjälpen vid olycksfall.

Utbildning

För att bli företagssköterska ska man vara legitimerad sjuksköterska. Oftast krävs också vidareutbildning i företagshälsovård.

Vid Karolinska institutet finns Magisterprogrammet i arbete och hälsa, bland annat med inriktning mot företagssköterska. Utbildningen är två år lång och bedrivs på halvfart. För antagning krävs förutom sjuksköterskeutbildning minst två års yrkeserfarenhet som sjuksköterska.

Vid Örebro universitet, Lunds universitet och Umeå universitet finns utbildning för företagssköterskor. Kontakta respektive utbildningsanordnare för mer information om utbildningarna och aktuella behörighetskrav.

Framtidsutsikter

Framtidsutsikterna för företagssköterskor ser goda ut, det beror på att behovet hänger samman med den förväntade utökningen av företagshälsovårdens roll i samhället.

Nyttiga länkar
www.uppdragpsykiskhalsa.se - Vad är psykisk hälsa?

4 liknande yrke(n)