Distriktssköterska

Distriktssköterska

Distriktssköterskan kan arbeta på vårdcentral och inom kommunens hälso- och sjukvård. Arbetsuppgifterna varierar mycket beroende på i vilken verksamhet man är anställd. Det är ett självständigt arbete där det är viktigt att kunna samarbeta men också att kunna göra bedömningar och fatta egna beslut. På vårdcentralen arbetar distriktssköterskan tillsammans med andra yrkesgrupper som läkare, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Distriktssköterskan kan ha telefonrådgivning och egen mottagning där patienter i alla åldrar kan söka för olika besvär.

På mottagningen kan arbetet handla om såromläggningar, vaccinationer, bedöma hudbesvär, allergier och kontroll av blodtryck. Distriktssköterskan kan ha olika specialistmottagningar exempelvis för patienter med astma eller diabetes. Distriktssköterskan har förskrivningsrätt för vissa läkemedel och kan också förskriva och prova ut vissa hjälpmedel för t.ex. inkontinens.

Distriktssköterskor arbetar också inom den kommunala hemsjukvården med hembesök hos patienter som behöver sjukvård i hemmet. Att stödja och handleda hemvårdens personal i omvårdnadsarbetet liksom närstående som vårdar sjuka i hemmet ingår också i arbetet. Inom den kommunala verksamheten kan distriktssköterskan också arbeta inom skolhälsovård.

Utbildning

För att arbeta som distriktssköterska ska man vara legitimerad sjuksköterska och ha specialistutbildning till distriktssköterska. Det är en fördel att ha något års yrkeserfarenhet innan specialistutbildningen. Utbildningen ges vid flera högskolor och universitet i landet.

Framtidsutsikter

Arbetslösheten är mycket låg för distriktssköterskor och arbetsmarknaden förblir bra under det närmaste året. Liten konkurrens om jobben för distriktssköterskor förutses för landet som helhet. Även på fem till tio års sikt är möjligheterna till arbete goda.

Visste du att...?
Begreppet "vårdcentral" lanserades i Sverige år 1968. Samma år öppnades landets första vårdcentral i skånska Dalby. Källa: Läkartidningen.

4 liknande yrke(n)