Distriktsläkare

Distriktsläkare

Distriktsläkare är en svensk titel för en läkare som är specialist i allmänmedicin och innehar en tjänst inom primärvården, t.ex på en läkarmottagning; inom hemsjukvård, på vårdcentral eller på ett gruppboende. Allmänmedicin är enligt den svenska målbeskrivningen den specialitet som "innefattar kompetensen att möta människor i alla åldrar med alla sorters hälsorelaterade problem och att självständigt bedöma och behandla dessa. I det allmänmedicinska arbetet ska man också under lång tid kunna följa en individs olika hälsoproblem och i bedömningen av dessa kunna väga in personens hela livssituation."

Distrikstläkare arbetar oftast på en vårdcentral, husläkar- eller familjeläkarmottagning eller på en läkarstation.

Visste du att...?
Begreppet "vårdcentral" lanserades i Sverige år 1968. Samma år öppnades landets första vårdcentral i skånska Dalby. Källa: Läkartidningen.

Utbildning

Distriktsläkare är specialistläkare. Man måste först utbilda sig till läkare>>, få läkarlegitimation och sedan genomgå ST-tjänst (specialisttjänstgöring, som varar i fem år på heltid) för att bli en Specialistläkare>>.

1 liknande yrke(n)