Försäkringsläkare

Försäkringsläkare

Försäkringsläkare är en konsult, anställd av Försäkringskassan för att göra utlåtande i sjukförsäkringsärenden.

När de försäkrade ansöker om sjukpenning eller om ersättning på grund av en arbetsskada, fattar utredare på försäkringskassan>> beslut om den försäkrade har rätt till ersättning eller inte. Till sin hjälp har utredaren olika "verktyg" och bland annat kan man söka vägledning hos en försäkringsläkare.

Försäkringsläkare måste ha svensk läkarlegitimation, vilket betyder att hen måste i grunden vara utbildad läkare>> Som regel har försäkringsläkare lång erfarenhet av läkaryrket och kan därför göra de rätta bedömningar som ligger till grund för beslut i de olika försäkringsärenden.

Länktips
www.folkhalsomyndigheten.se - en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa.

4 liknande yrke(n)