Försäkringstandläkare

Försäkringstandläkare

Försäkringstandläkare är anställda av Försäkringskassan för att agera som konsulter. Ofta är de anställda som försäkringstandläkare på deltid (och för övrigt jobbar som Tandläkare>> ). 

Utredare på försäkringskassan>>, som arbetar inom område "tandvårdsförsäkring" och som gör kontroller av de ersättningar som behandlande tandläkare begär från Försäkringskassan, har möjligthet att söka stöd för sina beslut - hos försäkringstandläkare.

Försäkringstandläkare är i grunden tandläkare med relevant utbildning och lång erfarenhet inom yrket.