Pedodontist

Pedodontist

Pedodontist är en "barntandläkare" och är bland annat specialutbildad på att behandla tandvårdsrädda barn.

För att bli pedodontist bör man bli "vanlig tandläkare" först, dvs studera på Tandläkarprogrammet, som är en 5-årig högskoleutbildning och sedan gå en specialistutbildning som man kan söka till när man gått tandläkarprogrammet och sedan arbetat med allmäntandvård i minst 2 år.

Circa 10% av alla tandläkare blir specialister. De flesta tandläkare arbetar med "vanlig" tandvård för både vuxna och barn – och måste göra så under grundutbildningen till tandläkare och sedan för att meritera sig till en ST-tjänst (Specialist tjänstgöring).

Om andra områden där specialisttandläkare kan vara verksamma inom, kan man läsa i yrkespresentationen Specialisttandläkare>>

3 liknande yrke(n)