Barnläkare

Barnläkare

Som barnläkare träffar man barn med olika besvär och arbetsuppgifterna skiljer sig. I läkarens arbete ingår ofta att informera patienten och de närstående om till exempel behandlingsmöjligheter och biverkningar av mediciner. Läkare arbetar ofta i arbetslag med bland annat andra läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.

I läkararbetet ingår också administration. I patientens journal för läkaren in resultatet av undersökningar och behandlingar. Man skriver remisser om patienten måste skickas vidare till andra avdelningar och kliniker. Även sjukintyg och recept på mediciner ska skrivas ut.

Som barnläkare måtte man kunna hantera barn det är också viktigt att vara noggrann, empatisk och förtroendeingivande.

Utbildning

Läkarutbildningen består av 5,5 års universitetsstudier och ges på flera studieorter runt om i landet. Utbildningen omfattar både teori och klinisk-praktiska studier då man arbetar med patienter, men upplägget varierar mellan olika universitet.

Barnläkare eller pediatriker är en av de möjliga inriktningar för en Specialistläkare>>

Man måste, alltså, först utbilda sig till Läkare>>

Nyttiga länkar
www.1177.se - Vårdguiden erbjuder råd om vård på webb & telefon, dygnet runt i hela Sverige; bakom 1177 står den svenska sjukvården: alla landsting & regioner i samverkan.

4 liknande yrke(n)