Barnmorska

Barnmorska

i Sverige är "Barnmorska" en skyddad yrkestitel och hör tiII de så kaIIade legitimationsyrken>>. Det innebär att endast den som har legitimation får utöva yrket och använda titeln. Det är Socialstyrelsen som utfärdar legitimation för barnmorskor.

En barnmorska ansvarar för vården av den blivande mamman och barnet före, under och efter en förlossning. Men som barnmorska har du också många andra uppgifter. Du utbildar blivande föräldrar och ger råd om sex och samlevnad till både ungdomar och vuxna. Att ha förmåga att sätta sig in i andra människors situation och kunna skapa god kontakt är viktigt. Du måste också snabbt kunna uppfatta om en kritisk situation uppstår, särskilt under en förlossning, och fatta ett riktigt beslut.

En barnmorska som arbetar på en barnmorskemottagning eller en primärvårdcentral träffar den blivande mamman under hela graviditeten. Arbetet består av att göra olika undersökningar för att kontrollera att mamman och det väntade barnet mår bra.

Andra uppgifter är att stödja och informera de blivande föräldrarna eller mamman om graviditet och föräldraskap. På en förlossningsavdelning ansvarar barnmorskan för vården av modern under förlossningen liksom för vården av mor och barn de första timmarna efter att barnet är fött.

Utbildning

Barnmorskor är vidareutbildade sjuksköterskor. För att bli barnmorska måste man läsa barnmorskeprogrammet som leder fram till examen och legitimation som barnmorska.
Barnmorskeprogrammet är en högskoleutbildning som tar 1,5 år vid normal studietakt (studier på heltid) och finns på flera orter i landet. För att bli antagen måste man vara legitimerad sjuksköterska och ha arbetat minst ett år.

Framtidsutsikter

Ökade födelsetal är en av orsakerna till att barnmorskor har en bra arbetsmarknad och arbetslösheten är mycket låg. Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer att vara liten konkurrens om jobben i landet som helhet under det närmaste året. Barnmorskor har goda utsikter till arbete även på både fem och tio års sikt.

Se gärna även andra yrkespresentationer, förslagsvis Sjuksköterska>>, Barnläkare>> och andra yrken inom yrkesområde Hälsa- och sjukvård.

Övrigt

Barnmorskeexamen kan till engelska översättas som Postgraduate Diploma in Midwifery.

Nyttiga länkar
www.1177.se - Vårdguiden erbjuder råd om vård på webb & telefon, dygnet runt i hela Sverige; bakom 1177 står den svenska sjukvården: alla landsting & regioner i samverkan;
www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/legitimation/vemfarjobbaivarden
www.barnmorskeforbundet.se

5 liknande yrke(n)