Barnsjuksköterska

Barnsjuksköterska

Barnsjuksköterskor kan arbeta på sjukhus, barnavårdscentraler eller som skolsköterskor. Arbetsuppgifterna varierar beroende på inom vilken verksamhet man är anställd.

Inom sjukhusvården arbetar man vanligen i team bestående av läkare, barnsjuksköterska, barnsköterskor med flera. Barnsjuksköterskan är arbetsledare för barnsköterskor och undersköterskor. Hon eller han har också det psykosociala ansvaret för barnet och dess föräldrar, det vill säga ansvarar för att de får den hjälp och det stöd de behöver. Det ställer stora krav på lyhördhet, förmåga att kommunicera och att anpassa informationen efter barnets ålder, som kan vara från 0 till 18 år.

En viktig uppgift för barnsjuksköterskan är att möjliggöra för det sjuka barnet och dess föräldrar att vara delaktiga i vården. Det kan till exempel innebära att man förbereder barn och föräldrar inför en undersökning eller behandling. Det kan också innebära att hela familjen förbereds på hur behandlingen ska fortsätta i hemmet efter sjukhusvistelsen. Den information som ges måste anpassas dels till barnets ålder och utvecklingsnivå, dels till dess erfarenhet av tidigare behandlingar och undersökningar.

Under barnets olika åldrar förändras också olika sjukdomars symtom och hur läkemedel ska doseras. Som barnsjuksköterska måste man vara väl förtrogen med detta eftersom det ingår i arbetsuppgifterna att färdigställa och ge läkemedel till barnen.

Utbildning

För att bli barnsjuksköterska måste man till att börja med vara legitimerad sjuksköterska. Dessutom krävs specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom, eller motsvarande utbildning från annat EU-land. Sjuksköterskor på barnavårdscentral och skolsköterskor kan alternativt ha specialistutbildning i öppen hälso- och sjukvård eller specialistsjuksköterskexamen för distriktssköterska.

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar finns på flera högskolor och universitet i landet. Utbildningen tar ett år vid normal studietakt. För antagning krävs, förutom att man är legitimerad sjuksköterska, yrkeserfarenhet.

Framtidsutsikter

Arbetslösheten för barnsjuksköterskor är lägre än genomsnittet för samtliga yrken. Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer att vara liten konkurrens om de lediga jobben för barnsjuksköterskor i landet som helhet det kommande året. Även på fem till tio års sikt är möjligheterna till arbete goda.