Gynekolog

Gynekolog

Gynekologi är en av inriktningar som en specialistläkare kan ha. En gynekolog är specialist på kvinnors underliv, graviditeter och förlossningar.
Som gynekolog kan man arbeta både på sjukhus, på ungdomsmotagningar och på barnmorskemottagningar.

Utbildning

I Sverige måste man ha fått sin läkarlegitimation först för att sedan kunna utbilda sig till gynekolog /eller till en annan sort specialistläkare/. Man måste, alltså, först bli lakare>>

Nyttiga länkar
www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/graviditeter